Cenová ponuka

Vyplňte prosím všetky údaje. Uľahčia nám komunikáciu do budúcna a poskytnú dôležité podklady pre cenovú ponuku na mieru a ďalšiu spoluprácu. Vyplnenie formulára je nezáväzné a nič neriskujete. Sľubujeme.

Ak si želáte poslať balík jednorázovo – vyplňte formulár na tomto linku.

Vaše meno (požadované)

Váš E-mail (požadované)

Vaše telefónne číslo (požadované)

Počet odosielaných balíkov denne (požadované)

Najčastejšie zasielaná hmotnosť (požadované)

Doterajší poskytovateľ kuriérskych služieb (požadované)

Doplnková správa